A+ R A-

Командный Чемпионат ДФО по шахматам – 2014г - Таблица результатов (по состоянию на 07.11.2014г.)

Таблица результатов

Командный Чемпионат ДФО по шахматам – 2014г

3-9.11.2014г. г. Владивосток

№№

Команды

1

2

3

4

5

6

7

0

М

Прим

1

 

Д – ДВФУ

0

2

2

1

 

 

 

 

1тур

2-7,

3-6,

4-5

 

2

Сборная Приморского края

2

2

2

 

 

1

 

 

2тур

6-4

7-3

1-2

 

3

Сахалин - Саха

0

0

 

 

0

0

 

 

3тур

3-1

4-7

5-6

 

4

ТОГУ Хабаровский край

0

0

 

0

0

0

 

 

4тур

7-5

1-4

2-3

 

5

ДВФУ – 1

1

 

 

2

2

0

 

 

5тур

4-2

5-1

6-7

 

6

Сборная Якутии

 

 

2

2

0

0

 

 

6тур

1-6

2-5

3-4

7

Камчатский край

 

1

2

2

2

2

 

 

7тур

5-3

6-2

7-1

 

Главный судья, ССВК/АФ Семенюк Н.М.